PSA test

Veilig Betalen

Gecertificeerd Laboratorium

Wat is de PSA test?

De PSA test meet de hoeveelheid Prostaat Specifiek Antigeen (PSA) in het bloed. Als het PSA in het bloed verhoogd is kan dit wijzen op prostaatkanker, maar dat hoeft niet zo te zijn. PSA kan namelijk ook verhoogd zijn bij een ontsteking van de prostaat en bij een goedaardige aandoening van de prostaat (benigne prostaathypertrofie).  Verder kunnen bij mensen van Afrikaanse- Amerikaanse oorsprong lichte verhogingen PSA gevonden worden. Bij het ouder worden stijgt het PSA ook langzaam met de leeftijd. 

Wat betekent de uitslag?

Normaal:

De normale waarde voor totaal PSA bedraagt minder dan 4,0 µg/l (microgram per liter bloed).

Er zijn artsen die menen dat de grens van PSA bij jonge mannen (jonger dan 40 jaar) lager is dan 4,0 µg/l. De reden hiervan is dat er ook jonge mannen zijn met prostaatkanker die een waarde hebben tussen 2,5 µg/l en 4,0 µg/l. Aan de andere kant zijn er ook veel mannen die geen prostaatkanker hebben, maar toch een waarde hebben groter dan 4,0 µg/l. De betekenis van de PSA-waarde is dus niet eenvoudig vast te stellen.

Sterk verhoogd:

In de medische wereld is men het er wel over eens dat voor patiënten met een PSA-waarde groter dan 10,0 µg/l er een sterke aanwijzing is voor prostaatkanker; de kans daarop is dan meer dan 67%.

Licht verhoogd:

Bij waarden tussen 4,0 en 10,0 µg/l kan er sprake zijn van prostaatkanker, maar dat is niet zeker (de kans bij deze waarde is ongeveer 25%). Er kan ook sprake zijn van een ontsteking (prostatitis) of een benigne prostaat hypertrofie (BPH).

Na een radicale prostaatverwijdering (prostatectomie) hoort het PSA onder de detectielimiet van de bepaling te liggen (=niet aantoonbaar). De detectielimiet voor PSA verschilt tussen laboratoria, maar ligt ongeveer in de orde van 0,003 µg/L.

Bij een testuitslag met waarden tussen 4,0 en 10,0 µg/l kan de bepaling van vrij PSA van nut zijn, omdat een relatief lage hoeveelheid vrij PSA ten opzichte van totaal PSA een grotere kans geeft op prostaatkanker. Juist deze combinatie van vrij PSA en totaal PSA kan dan de doorslag geven voor een arts om wel of geen prostaat biopsie te verrichten. Oudere mannen hebben altijd een grotere hoeveelheid PSA in hun bloed.

Hoe verloopt het onderzoek?

Als u een afspraak maakt kunt u kiezen uit een aantal verschillende datums en tijden. Wanneer u een afspraak heeft gemaakt ontvangt u een bevestigingsmail. Op de geselecteerde dag kunt u langskomen bij de door u gekozen bloedafname locatie. De analyse wordt uitgevoerd door het IJsselland ziekenhuis. Vervolgens ontvangt u de uitslag van de test maximaal binnen 1 week. 

Heb je vragen over het proces of over de test, neem dan contact met ons op.

€ 44,00

Shopping Basket