Bloedarmoede test

Gecertificeerd Laboratorium

Veilig Betalen

Wat is de bloedarmoede test? 

Symptomen van bloedarmoede kunnen zijn vermoeidheid, hoofdpijn, snel buiten adem zijn en een lage inspannings intolerantie. Bloedarmoede (anemie) is een aandoening waarbij er te weinig rode bloedcellen in het bloed aanwezig zijn of deze minder goed werkzaam zijn.  Bloedarmoede kan worden vastgesteld door de meting van hemoglobine (Hb), het zuurstof transporterende eiwit in de rode bloedcellen. 

Wat wordt er getest met de bloedarmoede test? 

Het bloedonderzoek naar bloedarmoede meet allereerst het hemoglobine en de rode en witte bloedcellen. Als er een verlaagd hemoglobine is dan wordt aanvullend onderzoek ingezet om uit te zoeken of er te weinig aanmaak van rode bloedcellen is en wat de oorzaak daarvan zou kunnen zijn. Hierbij wordt dan o.a. de nierfunctie gemeten en of er sprake is van een gebrek aan ijzer, foliumzuur of vitamine B12.  

Wat betekent de uitslag?

De normaalwaarden (referentiewaarden) van hemoglobine zijn onder andere afhankelijk van leeftijd en geslacht. Bovendien kunnen deze waarden in verschillende laboratoria afhankelijk van de gebruikte testmethode een beetje variëren. Bij gezonde volwassen mannen en vrouwen ligt het hemoglobinegehalte ongeveer tussen de volgende grenzen:

(Mannen: 8,5 – 11,0 mmol/l)
(Vrouwen: 7,5 – 10,0 mmol/l)

Een verhoogd hemoglobine kan het gevolg zijn van:

-Uitdroging
-Verhoogde aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg
-Ernstige longziekten
-Langdurig verblijf op grote hoogte (>2000 meter)

Een verlaagd hemoglobine kan het gevolg zijn van:

-IJzergebrek of gebrek aan de vitaminen foliumzuur en vitamine-B12
-Erfelijke hemoglobine afwijkingen zoals bij sikkelcel anemie of thallassemie
-Erfelijke aandoeningen van rode bloedcellen
-Lever afbraak (levercirrose)
-Overmatig bloedverlies
-Verhoogde afbraak van rode bloedcellen
-Nierziekten
-Chronische ontstekings-ziekten
-Slecht functionerend beenmerg (aplastische anemie)
-Kanker waarbij het beenmerg wordt aangetast

Hoe verloopt het onderzoek? 

Als u een afspraak maakt kunt u kiezen uit een aantal verschillende datums en tijden. Wanneer u een afspraak heeft gemaakt ontvangt u een bevestigingsmail. Op de geselecteerde dag kunt u langskomen bij de door u gekozen bloedafname locatie. De analyse wordt uitgevoerd door het IJsselland ziekenhuis de uitslag van de test komt ontvangt u binnen 1 week. 

€ 32,00

Maak een afspraak